Eerste vrij weekend 29 november - 1 december

Hoeve Bailly

Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden voor boekingen van de vakantiewoning Hoeve Bailly, Sint-Niklaasstraat 9, 3321 Outgaarden.

Verhuurder: NV De Volharding, vertegenwoordigd door Anne Van den Eede gedelegeerd bestuurder, Karel van Lotharingenstraat 23, 3000 Leuven, BTW BE 0464.352.064, 0494 62 72 04, info@hoevebailly.be

1. Feesten en fuiven zijn niet toegelaten

Uw boeking mag alleen voor vakantiedoeleinden zijn.

De accommodatie mag niet worden gebruikt voor bijeenkomsten zoals bruiloften, vrijgezelavonden, dansfeesten en andere feesten of fuiven. Indien een inbreuk hierop wordt vastgesteld, houdt dit de onmiddellijke stopzetting van de verhuring in. De huurder heeft in dat geval geen recht op enige schadevergoeding noch op terugbetaling van reeds gestorte bedragen.

Bijeenkomsten voor zakelijke doeleinden zijn toegelaten.

2. Er mag geen:

 • vuurwerk, Chinese lantaarns, voetzoekers, enz. worden afgestoken

 • drone bediend worden op het terrein

 • vuurwapen aanwezig zijn op het terrein

 • elektrische fiets of voertuig opgeladen worden via de standaard stopcontacten in huis en niet in de grote schuur wegens brandgevaar.

Batterijen van elektrische fietsen laadt u op in de daartoe voorziene stopcontacten.

3. Aankomst

De accommodatie is op de eerste dag van uw boeking beschikbaar vanaf 16.00 uur. Voor zakelijke doeleinden zijn andere voorwaarden van toepassing.

4. Vertrek

 • Meubels en servies op hun oorspronkelijke plaats terugzetten

 • Stofzuigen

 • Bed- en badlinnen in de technische ruimte op het gelijkvloers leggen

 • Vuile vaat: afwassen / in de vaatwasser plaatsen en laten draaien

 • Koelkasten en diepvriezer volledig leegmaken

 • Vuilnis sorteren in de juiste rolcontainer: Rest (grijze), PMD (blauwe) en Papier (geel). GFT in de compostbakken in de tuin. Glas zelf wegbrengen naar de glascontainers naast Jeugdhuis ’t Paenhuys in de Stoopkensstraat in Hoegaarden.

 • Uitwerpselen van de honden uit het gazon en van het voetpad scheppen

 • Plassen tegen een muur of op terras van honden: een emmer water erover gieten en met harde borstel schuren

 • Lichten uitdoen

 • Ramen en deuren sluiten

Kleine moeite, groot plezier! Indien de verhuurder bovenstaande toch in uw plaats dient te doen, indien het textiel met plekken naar de droogkuis gebracht dient te worden, enz. zullen de kosten hiervan van de waarborg worden afgehouden. Uurloon schoonmaak: zie tabel

De huurder zal de woning op de vertrekdatum op het juiste uur dienen te verlaten. Bij vertrek op een later tijdstip dient de huurder een extra huurbedrag te betalen. Extra huurbedrag zie tabel.

5. Toegelaten aantal personen op het terrein

Met uitzondering van kinderen tot 2 jaar, mag het aantal personen dat de accommodatie en het terrein gebruikt voor overnachting niet hoger zijn dan 12.

U mag geen extra gasten voor overnachting uitnodigen tijdens uw verblijf. Dit heeft immers een invloed op de brandveiligheid en de brandverzekering.

Voor zakelijke doeleinden zijn andere voorwaarden van toepassing.

6. Honden

U mag maximaal twee honden meenemen. Andere huisdieren zijn niet toegestaan. Honden zijn niet toegelaten op de verdiepingen.
Honden zijn niet toegelaten in de zetels en niet op de stoelen.
Er zijn ligkussens en manden.

Bij vertrek van een gezelschap met honden:

 • Stofzuigen: geen haren achter laten

 • Uitwerpselen uit het gazon en van het voetpad scheppen

 • Plassen tegen een muur of op terras: een emmer water erover gieten en met harde borstel schuren

Kleine moeite, groot plezier! Indien de verhuurder bovenstaande toch in uw plaats dient te doen, indien het textiel met plekken naar de droogkuis gebracht dient te worden, enz. zullen de kosten hiervan van de waarborg worden afgehouden. Uurloon schoonmaak: zie tabel

7. Boekingen

Boekingen zijn voor de vakantiewoning, exclusief de vergaderzaal op de eerste verdieping. Voor zakelijke doeleinden gelieve ons te contacteren.

Telefonische boekingen dient u te formaliseren door een aanvraag per e-mail aan de verhuurder of een boeking op een boekingsplatform.

Boekingen worden door de verhuurder steeds bevestigd per e-mail, zonder een bevestigingsmail is er geen reservatie tot stand gekomen.

Vanaf de bevestigingsmail heeft u 5 dagen tijd om de waarborg over te schrijven. Bedrag waarborg zie tabel.

Uiterlijk 30 dagen voor de huurperiode dient de volledige huurprijs betaald te zijn. U ontvangt hiertoe een factuur.

Een annulatieverzekering is niet inbegrepen in de boeking/huurprijs. De verhuurder adviseert de huurder om een reisannulatieverzekering af te sluiten.

Betaling van alle vereiste bedragen wanneer ze verschuldigd zijn, is van essentieel belang. Bij niet tijdige betaling is de verhuurder gemachtigd de boeking te annuleren.

Boekingen moeten voor onze normale boekingsperioden zijn die aangeboden worden en zijn minimum voor 2 opeenvolgende overnachtingen.

In het geval van boekingen voor meer dan een week, bieden wij het normale beddengoed en handdoeken aan.

Wanneer u een boeking maakt, garandeert u dat u ouder bent dan 18 jaar en aanvaardt u de volledige verantwoordelijkheid voor alle personen die gebruik zullen maken van de woning tijdens de geboekte periode en heeft u de huidige Algemene Voorwaarden gelezen en aanvaard.

8. Annulatie door de huurder

Als u een boeking om welke reden dan ook annuleert, moet u de verhuurder hiervan op de hoogte stellen via hetzelfde kanaal waarop de reservatie gebeurde. Annuleringen worden door de verhuurder bevestigd per e-mail.

9. Bedrag van de annulatiekosten

Als u uw verblijf annuleert langer dan 30 dagen voorafgaand aan de huurperiode: de waarborg.

Als u uw verblijf annuleert binnen de 30-14 dagen voorafgaand aan de huurperiode: 50% van de huurprijs.

Als u uw verblijf annuleert binnen de 14 dagen voorafgaand aan de huurperiode: 100% van de huurprijs.

10. Annulatie door de verhuurder

Wij kunnen een boeking op elk moment annuleren voordat deze begint. Wij verwachten dit enkel te moeten doen in gevallen van overmacht, wegens essentièˆle bouwwerkzaamheden, een probleem in verband met Covid-19, of om een andere door ons onvoorziene reden op het moment dat uw boeking werd geaccepteerd. In dit onwaarschijnlijke geval zullen we het geld dat door ons is ontvangen voor de boeking volledig terugbetalen, maar is er verder geen enkele schadevergoeding schuldig, ook niet voor de door u gemaakte reis- en andere kosten in verband met de boeking.

11. Annulatie door Covid 19

Als een verblijf niet kan doorgaan wegens maatregelen genomen door de Belgische of een lokale overheid dan kan

 • ofwel een omboeking naar een andere datum die valt binnen de 2 jaar na de oorspronkelijke huurperiode

 • ofwel een terugbetaling van het reeds betaalde bedrag
  Covid 19 / quarantaine bij (een van) de huurders kan echter niet ingeroepen worden als reden voor annulatie, in dat geval dient de huurder beroep te doen op een reisannulatieverzekering.

12. Omboeken

We kunnen in sommige gevallen boekingen eenmalig overzetten naar een nieuwe datum, mits aangevraagd uiterlijk 60 dagen voor aanvang van de vakantie.

13. Betalingen

Alle betalingen moeten overschrijvingen zijn in EURO.

Wij aanvaarden geen vouchers of bonnen als betaalmiddel.

14. Administratiekosten

Wij rekenen geen administratiekosten aan.

15. BTW

Onze huurprijzen zijn inclusief BTW.

Als de btw-tarieven veranderen, behouden wij ons het recht voor om onze prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

16. Verlies of schade

Wanneer u boekt, stemt u ermee in ons te vergoeden voor alle verlies en schade die ontstaat (inclusief meer dan normaal en redelijk verwachte hoeveelheden schoonmaak) direct of indirect aan het pand en de inhoud ervan door een opzettelijke of nalatige handeling of nalatigheid door uzelf, of een persoon of dier die/dat u vergezelt, en, zonder beperking van het voorgaande, om ons onmiddellijk de kosten te betalen ter vergoeding van dergelijke schade en reiniging. De kosten kunnen onder meer werk van gespecialiseerde vakmensen vereisen.

17. Problemen tijdens uw verblijf

Klachten kan u e-mailen tot 22 uur op de dag van aankomst.

Als u na 22 uur op de dag van aankomst tijdens uw verblijf problemen ondervindt aan de vakantiewoning, dient u dit zo snel mogelijk te melden aan de verhuurder via een e-mail, niet aan een derde persoon. Het e-mailadres van de verhuurder verschijnt op de eerste bladzijde van de huidige Algemene Voorwaarden.

De verhuurder zal geen restituties geven met betrekking tot klachten die zijn ingediend na het vertrek van de huurder van de vakantiewoning als de klant de klacht of het probleem niet conform bovenstaande kenbaar heeft gemaakt aan de verhuurder tijdens het verblijf.

Bij het in behandeling nemen van een klacht houden we er rekening mee of we de mogelijkheid hebben gekregen om deze te onderzoeken en de kans om zaken recht te zetten.

18. Werken in de omgeving

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor werken of activiteiten van welke aard dan ook die plaatsvinden op een terrein grenzend aan of in de nabijheid van onze eigendom, noch zijn wij verantwoordelijk voor het stellen van vragen over de waarschijnlijkheid van, of het verstrekken van informatie aan u over, dergelijke werken of activiteit.

19. Toegang door de verhuurder

De verhuurder, zijn vertegenwoordiger en de schoonmakers hebben tijdens uw verblijf toegang tot de vakantiewoning. Het is eerder onwaarschijnlijk dat dit gebeurt.

20. Beperking van de aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid jegens u en degenen die u bij de accommodatie vergezellen, is strikt beperkt tot directe schade tot het door u betaalde bedrag op de boeking maar dit geldt niet voor onze aansprakelijkheid waarvoor aansprakelijkheid wettelijk niet kan worden uitgesloten.

Wij zijn in het geheel niet aansprakelijk jegens u voor enige indirecte of gevolgschade, ongeacht of deze is veroorzaakt door nalatigheid, contractbreuk of anders. We zijn ook niet aansprakelijk jegens u voor enig geluid of overlast van buren of andere activiteiten buiten het pand, inclusief landbouw- en straatlawaai.

21. Rechten en plichten verhuurder

De verhuurder verplicht zich de vakantiewoning op het overeengekomen tijdstip schoon en in goede staat aan de huurder op te leveren.

De verhuurder mag de vakantiewoning op elk redelijk tijdstip bezichtigen. Zie punt 19.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor: schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf op zijn terreinen of door het gebruik van de op zijn terreinen aanwezige faciliteiten; schadeclaims voortvloeiende uit overlast veroorzaakt door derden; mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen; onklaar raken of buiten gebruik zijn van faciliteiten of voorzieningen. Een en ander onverminderd dwingend rechtelijke wettelijke bepalingen.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadigingen van eigendommen van de huurder.

De verhuurder is gerechtigd de boeking te ontbinden zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is:

 • indien de verhuurder bij aanvang van de huurperiode de waarborg en volledige huursom niet heeft ontvangen
 • indien de huurder niet aan zijn verplichtingen zoals vastgelegd in huidige Algemene Voorwaarden heeft voldaan

Bij schade mag de verhuurder de kosten voor de herstellingen afhouden van de waarborg. De verhuurder beslist over de waarborg.

De waarborg of het saldo ervan wordt teruggestort aan de huurder binnen de 7 dagen na het einde van de huurperiode.

22. Rechten en plichten huurder

De huurder wordt geacht het gehuurde met de daarin aanwezige inventaris zonder schade te hebben aanvaard, tenzij hij op de dag van aankomst bij verhuurder per e-mail gefundeerd heeft gemeld voor 22u.

De huurder mag de vakantiewoning niet aan derden onderverhuren, in gebruik afstaan, noch daarin meer dan 12 personen laten overnachten.

De huurder zal de vakantiewoning netjes en schoon gebruiken waarbij hij zich verbindt, alle schade door zijn toedoen of nalatigheid aan de vakantiewoning, de stoffering, de huisraad of anderszins ontstaan onmiddellijk en uit eigen beweging per e-mail te melden en te vergoeden. De huurder is tevens verplicht tot het vergoeden van elk ontbrekend deel van het gehuurde, de stoffering of de huisraad.

De huurder draagt zorg dat er geen overlast voor de buurt ontstaat. Dit houdt o.a. in dat: er geen versieringen worden aangebracht of (party-)tenten worden geplaatst en dat geluidsapparatuur buiten niet hoorbaar is op meer dan 5 meter afstand van de woning.

De huurder mag met motor of auto over de kasseiweg rijden naar de grote schuur, maar niet over het gazon.

De huurder draagt zorg dat de huisregels welke in de woning zichtbaar staan weergegeven, worden nageleefd.

Hoewel de u verstrekte informatie correct is op het moment van publicatie, behouden we ons het recht voor om de prijzen, diensten of andere bijzonderheden in gepubliceerde informatie op elk moment te wijzigen voordat we een boeking met u aangaan.

Deze voorwaarden zijn geldig voor boekingen gedaan vanaf 2 november 2022

Tabel met tarieven van toepassing vanaf 2022

 • Waarborg: 500 EUR

 • Bij vertrek op een later tijdstip dient de huurder een extra huurbedrag te betalen, bedrag 50 EUR/uur

 • Indien de verhuurder onderstaande in uw plaats dient te doen, indien het textiel met plekken naar de droogkuis gebracht dient te worden, enz. zullen de kosten hiervan van de waarborg worden afgehouden. Uurloon schoonmaak: 30 EUR/uur

  • Meubels en servies op hun oorspronkelijke plaats terugzetten

  • Stofzuigen

  • Bed- en badlinnen in de technische ruimte op het gelijkvloers leggen

  • Vuile vaat: afwassen / in de vaatwasser plaatsen en laten draaien

  • Koelkasten en diepvriezer volledig leegmaken

  • Vuilnis sorteren in de juiste rolcontainer: Rest (grijze), PMD (blauwe) en Papier (geel). GFT in de compostbakken in de tuin. Glas zelf wegbrengen naar de glascontainers naast Jeugdhuis ’t Paenhuys in de Stoopkensstraat in Hoegaarden.

  • Uitwerpselen van de honden uit het gazon en van het voetpad scheppen

  • Plassen tegen een muur of op terras van honden: een emmer water erover gieten en met harde borstel schuren

Wij staan altijd klaar voor concrete vragen.
Bel Anne op +32(0)494 62 72 04
of mail naar anne@hoevebailly.be

Hoeve Bailly


Sint-Niklaasstraat 9

3321 Outgaarden (Hoegaarden)

België

Fietsknooppunt 69, wandelknooppunt 531

 • © Hoevebailly